Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant MeaMeaOther/Vietnam Recent Activity
Deviant for 8 Months
Needs Core Membership
Statistics 37 Deviations 1,115 Comments 5,427 Pageviews
×

Favourites

20170626 by sSellBboo 20170626 :iconssellbboo:sSellBboo 11 0 [Iggy] Tsukishima Kei by MoeKaichii [Iggy] Tsukishima Kei :iconmoekaichii:MoeKaichii 27 25 [PSDs] 4 Years With Bangtan Sonyeondan by MyMinniiee-PJ95 [PSDs] 4 Years With Bangtan Sonyeondan :iconmyminniiee-pj95:MyMinniiee-PJ95 43 73 Screenshot (Camara) [Pack #19] by OnlyWolfs Screenshot (Camara) [Pack #19] :icononlywolfs:OnlyWolfs 1,942 185 Stock Png 003 | Random by iWinterDesigns Stock Png 003 | Random :iconiwinterdesigns:iWinterDesigns 760 33 Snapchat Filters Png Pack by valeryscolors Snapchat Filters Png Pack :iconvaleryscolors:valeryscolors 1,162 165 Render [28] by D-XKanon Render [28] :icond-xkanon:D-XKanon 142 21 Magic circle by Arry4eternity Magic circle :iconarry4eternity:Arry4eternity 161 22 Angel Imprisoned by Y-VT Angel Imprisoned :icony-vt:Y-VT 22 4 Irene by RioOppa1304 Irene :iconriooppa1304:RioOppa1304 8 18 /09062017/ Kawaii by MG-GAO /09062017/ Kawaii :iconmg-gao:MG-GAO 1 2 INEEDU by KidCurious INEEDU :iconkidcurious:KidCurious 343 70 King And Queen by Dongtra-maochan King And Queen :icondongtra-maochan:Dongtra-maochan 28 32 The Time Has Gone by MoeKaichii The Time Has Gone :iconmoekaichii:MoeKaichii 33 32 RESTRICTED - Steampunk Clock Render by frozenstocks RESTRICTED - Steampunk Clock Render :iconfrozenstocks:frozenstocks 767 112 PNG (23) STEAMPUNK CLOCK by elyssafawn PNG (23) STEAMPUNK CLOCK :iconelyssafawn:elyssafawn 121 14

Journal History

Groups

:iconbloomingdesign: :iconlatinpsdesigners: :iconsignature-library: :iconbluesignatureda:

Watchers

Donate

BHMeapril has started a donation pool!
41 / 400
:iconpurple-dplz: :iconpurple-oplz: :iconpurple-nplz: :iconpurple-aplz: :iconpurple-tplz: :iconpurple-eplz:


:iconpurple-fplz: :iconpurple-oplz: :iconpurple-rplz::iconpurple-mplz: :iconpurple-eplz:


:iconpurple-pplz: :iconpurple-lplz: :iconpurple-eplz: :iconpurple-aplz: :iconpurple-splz: :iconpurple-eplz:

You must be logged in to donate.
  • :icondeliapsc:
    DeliaPsc
    Donated May 21, 2017, 4:43:50 AM
    10

Activity


|09062017| no title
   

                                                                        Bunny Emoji-56 (Nomnomnom) [V3]  Bunny Emoji-56 (Nomnomnom) [V3]  Bunny Emoji-56 (Nomnomnom) [V3]


                             - tình hình là không biết đặt tên cái art là gì nữa : )  Nhìn nó chả ra cái gì : )
                             - lâu quá r chưa edit sign, nên giờ edit lại nó chả thấy giống sign tẹo nào Kao Emoji-43(Sad waving) [V3]    
                             - bạn nào có tut sign nào cho mình với để mình học hỏi thêm, chứ nhìn art thế này mà nản quá


                                                                           Fool Emoji-25 (In love) [V3]   Fool Emoji-25 (In love) [V3]   Fool Emoji-25 (In love) [V3]           

                                  Bullet; Black     credit :

              Rainbow Dot Bullet - F2U! Coloring by :iconwindie2k1:

              Rainbow Dot Bullet - F2U! Texture by :iconjunsoulsilver: & Google

              Rainbow Dot Bullet - F2U!  Render by :iconnguyenthithanh:

              Rainbow Dot Bullet - F2U! BG by :iconfiredudewraith:
                                                  
Loading...
|05062017| 1 YEAR WITH BTS
                                      

                                                                   💕 "1 YEAR WITH BTS" 💕

                                                          Kỉ niệm tròn một năm biết các anh ... 
                                                              05/06/2016 - 05/06/2017
                                    cảm ơn các anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời ảm đạm của em       
cherry blossom      Llama-Emoji-12 (Left and Right) [V1]   cherry blossom    Llama-Emoji-12 (Left and Right) [V1]   cherry blossom    Llama-Emoji-12 (Left and Right) [V1]    cherry blossom 

               [i]: potted flower pixel Edit by #MeaMea :iconbhmeapril: 

                [i]: potted flower pixel   Credit : 

                       cherry blossom  Coloring by :iconwindie2k1:
                       cherry blossom  Other res by Google, deviantart
                    
Loading...
|03062017| Chinh chu
                                                             cherry blossom      Llama-Emoji-12 (Left and Right) [V1]   cherry blossom    Llama-Emoji-12 (Left and Right) [V1]   cherry blossom    Llama-Emoji-12 (Left and Right) [V1]    cherry blossom 

               [i]: potted flower pixel Photoshop by #MeaMea :iconbhmeapril:

                       cherry blossom  Text : "Hãy làm chính chủ cho cuộc đời mình trong cái xã hội thối nát này"

                                                    L ờ i  N o   m o r e   d r ea m   -   B T S   _  D ị c h   b ở i  H a n n y       

                        cherry blossom Model : MSG 

                        cherry blossom Fonts : Time New Roman & iCiel Amerigaf

                [i]: potted flower pixel   Credit : 

                       cherry blossom    Stock : thank to 3309su22

                       cherry blossom Other texture by Google
Loading...
|01062017| Happy Birthday Aiko
               [i]: potted flower pixel Photoshop by #MeaMea :iconbhmeapril:                    

                       cherry blossom Model : Irene

                        cherry blossom Fonts : FS Core Magic Rough & iCiel Cadena

                [i]: potted flower pixel   Credit : 

                       cherry blossom    Render by :iconvananh3621:
            
                       cherry blossom    Other res by : :iconnatieditions00:  :iconchocoyeppeo:

                       cherry blossom Ngoài ra còn có sự tài trợ bởi mào nước AquarelleDesignerKit.

                            uhuhu giờ mềnh mới xài đến mấy style màu nước : )) quả là con người lỗi thời : )                                               2015YupiANanEmoteGIF00202  2015YupiANanEmoteGIF00202  2015YupiANanEmoteGIF00202  2015YupiANanEmoteGIF00202  2015YupiANanEmoteGIF00202 
                              


                                   Chúc mừng sinh nhật mày nha Aikoooo  Llama Emoji-02 (Blush) [V1]  :iconmg-gao:

                      
Loading...
ai cho mình xin link down topaz clean được không ạ? mình tra google toàn link die  ;;_;;

deviantID

BHMeapril's Profile Picture
BHMeapril
MeaMea
Vietnam
. . . . . . . . . .FB : www.facebook.com/meaarmy9339

Comments


Add a Comment:
 
:iconmg-gao:
MG-GAO Featured By Owner 2 days ago  New Deviant
-T qua :v
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner 3 days ago
Ghé Mea
Reply
:iconpk-kanblood:
PK-Kanblood Featured By Owner Jun 19, 2017  Student Interface Designer
- viếng mày nà cưng :'>>
Reply
:iconbhmeapril:
BHMeapril Featured By Owner Jun 19, 2017
cảm ơn mày nà :'>>
Reply
:iconpk-kanblood:
PK-Kanblood Featured By Owner Jun 20, 2017  Student Interface Designer
:3
Reply
:iconbhmeapril:
BHMeapril Featured By Owner Jun 20, 2017
:33
Reply
:iconmg-gao:
MG-GAO Featured By Owner Jun 18, 2017  New Deviant
-Tao qua
Reply
:iconbhmeapril:
BHMeapril Featured By Owner Jun 19, 2017
tao cảm ơn nhannnn :33
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jun 17, 2017
Ghé Mea nè <3
Reply
:iconbhmeapril:
BHMeapril Featured By Owner Jun 19, 2017
Mea cảm ưn nè <3
Reply
Add a Comment: